استند  جا مجله ای کوچک پایه دار

استند جهت انواع مجله بروشور کتاب و کتابچه راهنما

در پنج طبقه

در ابعاد 53.5 در 167 در 40

قابلیت تغییر میزان شیب در هر طبقه

کد محصول : 048