سبد کرانچیپس یک و دوطرفه

در طبقات 3 و 4 و 5 طبقه

ارتفاع 170 سانتیمتر در عرض 45 و طول 70 سانتیمتری

دارای محل نصب بنر در هر طبقه

قابلیت نصب بنر روی تاج محصول

سایز سبد : 30 در 70 سانتیمتر

کد محصول 037