سبد شهروندی کوچک یک طبقه

سبد هایپر مارکتی  یا شهروندی با محفظه توری مقاوم یک طبقه در  ابعاد : ارتفاع : 86 طول : 78 و عرض : 60

کد محصول : 056