استند  سبد گردون پایه دار چهار طبقه

در ابعاد : ارتفاع :160 سانتیمتر و طول و عرض 40 سانتیمتر

کد محصول : 080