استند  جا کمربندی

ابعاد محصول  : ارتفاع : 150  و عرض 50 سانتیمتر

کد محصول : 083